Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Servizo de rexistro E/S da Xunta de Galicia

  Subir

Que é?

As EELL adheridas ao Convenio de eAdministración, deberán poñer á disposición dos cidadáns oficinas de rexistro coa finalidade de admitir, rexistrar e enviar á Xunta de Galicia calquera documentación, escrito ou solicitude que o cidadán dirixa á Administración Autonómica.

Para elo, desde EidoLocal, as EELL teñen a súa disposición unha aplicación web que permite rexistrar as entradas e saídas de documentación que os cidadáns dirixan á Xunta de Galicia. Ademáis, para o envío da documentación a Xunta de Galicia pon á disposición dos concellos o servizo de valixa para o envío da documentación.

A aplicación de rexistro tamén poderá ser utilizada pola entidade local adherida para as súas propias actividades de rexistro, como ferramenta para a xestión municipal.

Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta

Acceso á información sobre o servizo

Acceso ás solicitudes, manuais e modelos de documentos a remitir

Acceso ao servizo

Subir

 

EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional