Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Centro de Atención a Usuarios

Subir

Que é?

O Centro de Atención de Usuario (CAU) da Xunta de Galicia realiza o soporte técnico de aplicacións e ferramentas de administración electrónica dispoñibles en EidoLocal e recepciona solicitudes cumprimentadas polas EELL para o acceso aos servizos de EidoLocal, así como queixas e suxestións

Mediante o CAU, os usuarios poderán:

  • Realizar consultas e tramitar incidencias

  • Facer seguimento do estado da incidencia, mediante o número de incidencia

  • Realizar consultas de IP, de xeito que os usuarios da Rede da Xunta poden saber o enderezo IP do seu ordenador dentro da rede privada de datos da Xunta de Galicia.

  • Estas opcións poden realizarse, ben por correo electrónico, fax ou teléfono ou ben de xeito telemático mediante o formulario dispoñible na intranet da Xunta de Galicia para cumprimentar coa consulta, queixa ou suxestión a realizar ao CAU.

Subir

Información de contacto

Soporte técnico e envío de documentación:

Os formularios, unha vez cumprimentados e asinados, deberán ser enviados ao CAU (Centro de Atención ao Usuario da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), ben por correo ordinario, por fax ou por correo electrónico. Para calquera dúbida ao respecto está dispoñible o teléfono de atención.

  CAUU3

Ademais está dispoñible para a resolución de cuestións como:

  • Atención e resolución das incidencias dos usuarios do portal Eidolocal.

  • Soporte técnico para o acceso á internet e ao correo electrónico das entidades locais

  • Soporte a dúbidas e incidencias en materia de informática (conexión á rede da Xunta, redes locais, hardware, software, etc.).

  • Soporte en materia de sinatura electrónica.

  • Asesoramento en seguridade informática

  • Soporte ás actuais aplicacións informáticas da Xunta instaladas nos concellos independentemente da consellería á que pertenza a aplicación.

Acceso ao formulario

Subir

EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional