Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Rexistros administrativos

Subir

Que é?

Esta opción permite consultar a información contida nalgúns rexistros administrativos da Xunta de Galicia.

Subir

Como funciona?

Os rexistros agrúpanse por consellería, segundo á que están asignados. Ao entrar en cada un deles, poderanse establecer criterios de busca dependendo da información contida en cada rexistro. O usuario deberá introducir datos nalgúns campos e a consulta mostrará a información solicitada en formato de listaxe.

Subir

Acceso ao servizo

EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional