Portal EIDO
Xunta de Galicia
últimasnovas
Imaxe do contido Publicada a lei de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local
Escoitar contido| 22/07/2014 | Boletín Oficial do Estado
A presente Lei regula o réxime de atribución de competencias propias aos municipios despois da entrada en vigor da reforma, incorporando a regulación recollida na lexislación de bases en canto á necesidade da análise do impacto da nova atribución de competencias
Imaxe do contido Convocadas as subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local
Escoitar contido| 21/07/2014 | Diario Oficial de Galicia
A Consellería de Traballo fai pública a orde pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2014
Imaxe do contido Modificada a lei que regula o aproveitamento eólico en Galicia e a crecaión do canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental
Escoitar contido| 22/07/2014 | Boletín Oficial do Estado
Apróbase a presente Lei, cun obxectivo claro, que é o de fomentar o inicio de novas actividades económicas que reactiven a economía galega para xerar oportunidades e emprego e reducir a dependencia enerxética exterior
Imaxe do contido Louzán anuncia a posta en marcha dun plan de control financeiro das subvencións a asociacións e entidades
Escoitar contido| 22/07/2014 | Deputación de Pontevedra
A Deputación de Pontevedra tramitou o ano pasado 2.000 expedientes deste tipo, cun volume de gasto de 7,3 millóns de euros
Imaxe do contido A Xunta aposta por impulsar a mellora da rede viaria local de todos os concellos lucenses
Escoitar contido| 22/07/2014 | Xunta de Galicia
Con este obxectivo A xunta xestionará 5,3 millóns de euros para levar a cabo distintas obras nos próximos meses. Mediante o apoio da Consellería do Medio Rural, trátase de dignificar e mellorar a calidade de vida da poboación que reside nestas zonas
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional