Portal EIDO
Xunta de Galicia
últimasnovas
Imaxe do contido A Xunta de Galicia abre un proceso de consulta a concellos e deputacións provinciais para realizar un estudo da demanda de banda larga ultrarrápida nos termos municipais.
Escoitar contido| 10/12/2014 | Xunta de Galicia
Esta consulta forma parte do estudo da oferta e demanda de servizos de banda larga ultrarrápida que está a realizar a Amtega en liña cos obxectivos marcados pola Axenda Dixital de Europa no horizonte 2020.
Imaxe do contido A Deputación de Pontevedra aproba a convocatoria de 198 bolsas de práctica laboral na deputación e en concellos da provincia de Pontevedra.
Escoitar contido| 22/12/2014 | BOP Pontevedra
As 198 bolsas de práctica laboral están destinadas a titulados universitarios ou de formación profesional, coa finalidade de promover e completar a súa formación en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa incorporación ó mercado laboral.
Imaxe do contido Convocatoria do programa do fomento do emprego e a economía dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo
Escoitar contido| 22/12/2014 | Deputación de Lugo
O Obxectivo é poñer en marcha un programa que permita a revitalización dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo e facilite a incorporación o mercado de traballo de desempregados.
Imaxe do contido Axudas para o apoio á extinción de incendios forestais, consistentes na cesión en propiedade de vehículos especialmente preparados para o exercicio desas funcións.
Escoitar contido| 22/12/2014 | DOG
Publicadas bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas aos concellos de Galicia e ás súas entidades públicas, con personalidade xurídica propia, e agrupacións de concellos, para o apoio á extinción de incendios forestais, consistentes na cesión en propiedade de vehículos especialmente preparados para o exercicio desas funcións.
Imaxe do contido Decláranse oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2014.
Escoitar contido| 22/12/2014 | BOE
Decláranse oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión dos padróns municipais referida ao 1 de xaneiro de 2014, con efectos dende o 31 de decembro de 2014, en cada un dos municipios españois.
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional