Portal EIDO
Xunta de Galicia
últimasnovas
Imaxe do contido Concurso público para concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2014
Escoitar contido| 01/08/2014 | BOP Ourense
A Comisión Executiva do Inorde aprobou as bases reguladoras da convocatoria de concurso público para concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2014
Imaxe do contido Ampliación dos importes existentes para a concesión das axudas para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais
Escoitar contido| 31/07/2014 | DOG
Publicada hoxe no DOG a ORDE do 22 de xullo de 2014 pola que se fai pública a ampliación dos importes existentes para a concesión das axudas para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2014.
Imaxe do contido Requirimentos de emenda de documentación das solicitudes de axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).
Escoitar contido| 31/07/2014 | DOG
RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 30 de abril de 2014 pola que se convocan para o ano 2014 as axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE)
Imaxe do contido Modifícase a Resolución pola que se aproba a convocatoria 2011 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 2007-2013
Escoitar contido| 30/07/2014 | 
O período de execución do proxecto estará comprendido entre o 1 de xaneiro de 2007 e o 31 de decembro de 2013, e fixarase para cada proxecto no momento da resolución de concesión das axudas
Imaxe do contido Créase a Central de Información económico-financeira das Administracións Públicas
Escoitar contido| 30/07/2014 | BOE
Regulase tamén a remisión de información polo Banco de España e as entidades financeiras ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional