Portal EIDO
Xunta de Galicia
últimasnovas
Imaxe do contido Habilítanse novos desafíos para a participación social a través do Blog XenteDixital
Escoitar contido| 16/09/2014 | AMTEGA
Dende 16 de setembro e ata o 15 de outubro calquera persoa pode achegar as súas suxestións ou dar resposta a unha serie de desafíos tecnolóxicos que se formulan a través do Blog XenteDixital
Imaxe do contido Publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Escoitar contido| 19/09/2014 | Boletín Oficial do Estado
O Ministerio de Facenda Administracións Públicas da publicidade a resolución na que se recollen conxuntamente as clasificacións de postos de traballo reservados a habilitados nacionais
Imaxe do contido Cara a unha Administración Pública só online e sen papeis
Escoitar contido| 19/09/2014 | INAP
Ese é o obxectivo marcado no anteproyecto de Lei de Procedemento Administrativo Común que ultima o Ministerio de Facenda e que se enmarca nas medidas para mellorar a competitividad e a eficiencia no sector público
Imaxe do contido Inorde, Cámara de Comercio e Incyde poñen en marcha un novo programa de creación de empresas e autoemprego
Escoitar contido| 19/09/2014 | Deputación de Ourense
No marco do Plan "Transforma Ourense" a Deputación coopera nesta iniciativa dirixida especialmente a emprendedores dos sectores do mel e da lousa e a empresarios que queiran consolidar o seu negocio
Imaxe do contido Medio Ambiente e o Concello de Sandiás asinan o convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade
Escoitar contido| 19/09/2014 | Xunta de Galicia
Con esta sinatura o Concello delega na APLU as súas competencias urbanísticas, que se encargará dos labores de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística en relación coas obras e usos do solo
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional