Portal EIDO
Xunta de Galicia
últimasnovas
Imaxe do contido Modifícase a Resolución pola que se aproba a convocatoria 2011 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 2007-2013
Escoitar contido| 30/07/2014 | 
O período de execución do proxecto estará comprendido entre o 1 de xaneiro de 2007 e o 31 de decembro de 2013, e fixarase para cada proxecto no momento da resolución de concesión das axudas
Imaxe do contido Créase a Central de Información económico-financeira das Administracións Públicas
Escoitar contido| 30/07/2014 | BOE
Regulase tamén a remisión de información polo Banco de España e as entidades financeiras ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Imaxe do contido O Goberno aproba a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administracións públicas.
Escoitar contido| 30/07/2014 | BOE
O incumprimento reiterado do prazo máximo de pagamento a provedores poderá levar consigo a retención de recursos do sistema de financiamento e o pagamento directo polo Goberno aos provedores de CCAA e EELL
Imaxe do contido A Amtega pon en marcha unha campaña de participación social para elaborar a Axenda Dixital de Galicia 2020
Escoitar contido| 29/07/2014 | Xunta de Galicia
A través do blog.adg2020.es formúlanse cinco desafíos desde hoxe e ata o 15 de outubro sobre como empregar as TIC para a cidadanía, os servizos públicos, as empresas, a educación e os sectores primarios
Imaxe do contido A Academia Galega de Seguridade Pública e Sogama pechan un acordo de colaboración no ámbito da formación ambiental
Escoitar contido| 29/07/2014 | Xunta de Galicia
Entre outras actuacións, haberá un curso en liña sobre ‘A xestión dos residuos urbanos no modelo Sogama’, destinado a policías locais e autonómicos
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional